Recordings

Watch our previous recordings

Parashat Vayakhel-Pekudei – Rishon
Torah Portion of the Week, Rabbi Barak Bar-Chaim March 13, 2023 00:21:39
Parshat Ki Tisa – Sheni
Torah Portion of the Week, Rabbi Barak Bar-Chaim March 10, 2023 00:17:38
Parshat Ki Tisa – Rishon
Torah Portion of the Week, Rabbi Barak Bar-Chaim March 9, 2023 00:20:40
Holy Eating (pt5)
Spiritual Halachah (Likutei Halachot/ליקוטי הלכות), Rabbi Barak Bar-Chaim March 9, 2023 00:42:37
Purim
Torah Portion of the Week, Rabbi Barak Bar-Chaim March 3, 2023 00:24:30
Parshat Tetzaveh – Sheni
Torah Portion of the Week, Rabbi Barak Bar-Chaim March 2, 2023 00:19:35
Holy Eating (pt4)
Spiritual Halachah (Likutei Halachot/ליקוטי הלכות), Rabbi Barak Bar-Chaim March 2, 2023 00:36:45
Parshat Tetzaveh – Rishon (pt2)
Torah Portion of the Week, Rabbi Barak Bar-Chaim February 28, 2023 00:25:47
Holy Eating (pt3)
Spiritual Halachah (Likutei Halachot/ליקוטי הלכות), Rabbi Barak Bar-Chaim February 28, 2023 00:38:53
Parshat Tetzaveh – Rishon (pt1)
Torah Portion of the Week, Rabbi Barak Bar-Chaim February 27, 2023 00:23:18
Parshat Terumah – Rishon (pt3)
Torah Portion of the Week, Rabbi Barak Bar-Chaim February 24, 2023 00:14:39
Parshat Terumah – Rishon (pt2)
Torah Portion of the Week, Rabbi Barak Bar-Chaim February 23, 2023 00:24:58
Holy Eating (pt2)
Spiritual Halachah (Likutei Halachot/ליקוטי הלכות), Rabbi Barak Bar-Chaim February 23, 2023 00:43:26
Parshat Terumah – Rishon (pt1)
Torah Portion of the Week, Rabbi Barak Bar-Chaim February 21, 2023 00:23:31
Holy Eating (pt1)
Spiritual Halachah (Likutei Halachot/ליקוטי הלכות), Rabbi Barak Bar-Chaim February 21, 2023 00:42:43
Parshat Mishpatim – Rishon (pt4)
Torah Portion of the Week, Rabbi Barak Bar-Chaim February 16, 2023 00:23:19
Dancing and Clapping (pt10)
Spiritual Halachah (Likutei Halachot/ליקוטי הלכות), Rabbi Barak Bar-Chaim February 16, 2023 00:36:52
The Master of Prayer (pt12)
Rabbi Nachman's Stories, Rabbi Barak Bar-Chaim February 15, 2023 00:45:04